Thông báo mở lớp ôn thi viên chức Y tế năm 2017

 

Đáp ứng nhu cầu ôn thi viên chức Y tế năm 2017, Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công thông báo mở lớp ôn thi viên chức Y tế năm 2017, cụ thể như sau:

* Tiếng Anh (8 buổi * 2 tiếng):

Học phí (Học phí đã bao gồm tài liệu học tập – học viên không phải đóng thêm bất kỳ khoản chi phí khác):

– Trước ngày 23/09/2017: 1.300.000đ.

– Từ ngày 23/09/2017: 1.700.000đ.