Căn cứ Kế hoạch thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 943/QĐ-BTC ngày 04/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2019, Tổng cục Thuế thông báo tuyển dụng công chức năm 2019 như sau:
Chứng chỉ CNTT cơ bản do Đại học Nguyễn trãi tổ chức (một trong các đơn vị được BGD&DT cho phép) có giá trị toàn quốc