Viện Toán học Hà Nội tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2017

Viện Toán học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tuyển dụng viên chức với chức danh nghề nghiệp nghiên cứu viên:

Chỉ tiêu xét tuyển: 02 viên chức với chức danh nghề nghiệp nghiên cứu viên

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

Thời gian tổ chức xét tuyển: Dự kiến từ ngày 25/10 đến ngày 31/10/2017.