Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế cần tuyển 03 công chức làm việc tại Cục.

I. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

II. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển:

1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung: